FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Dispoziția nr. 1 din 07.02.2022 – convocare C.D.