FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Dispoziția nr. 4 – convocare AG și Adunare reprezentanți audit