Proces-verbal ședință Consiliul Director din 11 februarie 2022