Hotârărea nr. 1 din 25 februarie 2022 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România