Hotârărea nr. 2 din 25 februarie 2022 privind aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2021 al Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România