Proces-verbal ședință Consiliu director – 19.10.2022