FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

DISPOZIȚIA nr. 3 privind desemnarea persoanelor care asigură activitățile de secretariat