FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

HOTARAREA NR. 3 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024