FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Raport anual de activitate aferent anului 2023