FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Florin-Cosmin BĂLOI
Șef compartiment audit public intern