FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Bâcleș
29.10.2012

Date de contact:

Telefon: +40 252 375 263