FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Bălăcița
28.12.2012

Date de contact:

Telefon: +40 252 356 444