Hotârărea nr. 1 din 25 februarie 2022 privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 pentru activitatea de audit public intern desfășurată de Compartimentul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România